Terug

Wedstrijdreglement 60 jaar Tineke Junior

WEDSTRIJDREGLEMENT INSTAGRAM WINACTIE 2021

 1. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Tineke Junior, Noordstraat 51, 8800 Roeselare, en staat open voor alle natuurlijke personen ouder dan 12 jaar die op het Belgisch grondgebied wonen en die in het bezit zijn van een geldige Instagram-account. De wedstrijd is zonder aankoopverplichting
 2. De wedstrijd is op geen enkele manier gesponsord, bekrachtigd, beheerd door, of geassocieerd met Instagram. Met betrekking tot deze wedstrijd kan Instagram op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld, voor zover wettelijk mogelijk, door de deelnemers.
 3. De wedstrijd loopt van 13 september tot 13 november 2021.
 4. Om geldig deel te nemen dienen de deelnemers de account van Tineke Junior te volgen, de desbetreffende foto op Instagram plaatsen met #tinekejr60
 5. Er wordt slechts 1 deelname per persoon en per adres aanvaard
 6. De winnaars van de waardebonnen worden getrokken door een onschuldige hand. De foto met de meeste likes op Instagram winst de Iphone 11. De winnaars worden bekend gemaakt op de Instagramaccount en Facebook pagina van Tineke Junior de week nadat de wedstrijd afloopt.
 7. Tineke Junior zal na afloop van de wedstrijd contact opnemen met de winnaars via een bericht op Instagram. De prijs dient afgehaald te worden in de winkel. Officiële pagina Facebook: https://www.facebook.com/Tineke-Junior-146580968688086/?fref=ts, officiële pagina Instagram: https://www.instagram.com/tinekejunior/
 8. De prijs is een Iphone 11. Deze prijs is niet overdraagbaar of inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in. Daarnaast zijn er nog 5 waardebonnen van 100 EUR te winnen. 
 9. In de etalage staat er een led-scherm met een social feed. Concreet wil dit zeggen dat iedere foto met #tinekejr60 zal getoond worden tijdens de wedstrijdperiode. Indien er een foto uit de feed gehaald moet worden dan dient de deelnemer de foto zelf te verwijderen en neemt hij niet meer deel aan de wedstrijd.
 10. Het personeel van Tineke Junior mag niet deelnemen aan deze wedstrijd.
 11. De gegevens van de deelnemers vallen onder toepassing van de wet van 8 december 1992 b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zoals gewijzigd door de Europese regelgeving omtrent GDPR (invoege vanaf 25 mei 2018) behandelt deze gegevens als vertrouwelijke informatie en zal ze nooit doorgeven aan derden. Zij zullen enkel gebruikt worden voor het goede verloop van deze wedstrijd.
 12. Tineke Junior behoudt zich het recht voor de actie of het verloop ervan te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk aan hun wil dit rechtvaardigen. Zij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden indien, ingevolge omstandigheden buiten hun wil om, de wedstrijd zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd of indien bepaalde modaliteiten van deze wedstrijd zouden dienen te worden gewijzigd.
 13. In geval van misbruik, misleiding, bedrog of indien de omstandigheden dit vereisen, behoudt Tineke Junior zich uitdrukkelijk het recht voor (a) de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan de wedstrijd uit te sluiten of (b) de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken.
 14. Tineke Junior is niet verantwoordelijk voor storingen, pannes of andere onvoorziene problemen die uitgaan van uw internetverbinding of derden
 15. Deelneming aan deze wedstrijd impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement. Geen enkele betwisting hieromtrent wordt in overweging genomen. De deelnemers aanvaarden zonder enig voorbehoud het van toepassing zijnde reglement, louter door hun deelname aan de wedstrijd.
 16. Dit reglement is onderworpen aan het Belgisch recht, met uitsluiting van het internationale privaatrecht en het Weens Koopverdrag. De rechtbanken van Kortrijk zijn als enige bevoegd voor alle geschillen met betrekking tot de toepassing ervan.
Vergelijk producten Verwijder alle producten

You can compare a maximum of 3 products

  Hide compare box
  Tineke Junior / - Reviews @